Reporter XL

Vertrouwt uw organisatie nog steeds op papieren formulieren?

Is uw buitendienst uitgerust met complexe, niet gebruiksvriendelijke mobiele apps om informatie te registreren?

Zijn de processen in uw buitendienst niet eenvoudig aan te passen wanneer u dat wilt?

Kom op, het is 2016! Reporter XL is het antwoord op deze vragen. Deze registratie app helpt u bij het simpel aanpassen van uw bedrijfsprocessen. Belangrijker: ReporterXL maakt uw buitendienst blij met handige tools om hun werk efficiënter te doen!

Product Highlights

  • Multiplatform and works both online and offline
  • Available as standalone app or as a component for your own apps
  • No more paper registrations
  • Extremely easy to use and adaptable
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone

Het registreren van gegevens op papier of met complexe mobiele apps is traag, inefficiënt en frustrerend daarom ontwikkelden wij een registratie app.

ReporterXL maakt het invoeren van gegevens op smartphones een fluitje van een cent. Het is eenvoudig in gebruik, er is geen gebruikerstraining benodigd en draait bovendien op alle platformen. Net als al onze mobiele apps functioneert ReporterXL ook als er even geen verbinding is zodat ook kritische processen niet worden verstoord door het tijdelijk ontbreken van een netwerk. Formulieren kunnen eenvoudig gemaakt en aangepast worden zonder dat de app aangepast hoeft te worden. Daarnaast heeft ReporterXL een web dashboard waarin de geregistreerde gegevens verzameld worden. Met de mogelijkheid om ze te exporteren naar excel.

Praktijksituatie

Door medewerkers op en rond het spoor worden dagelijks bij diverse werkzaamheden met behulp van dezelfde app (ReporterXL) verschillende gegevens vastgelegd. Zo ook bij het controleren van plaatsbewijzen door de conducteur. De procesmanager is verantwoordlijk voor het proces en heeft het digitale formulier samengesteld. In het geval dat procedures veranderen kan het digitale formulier eenvoudig worden aangepast naar de nieuwe situatie zonder dat de app zelf aangepast moet worden. Terug naar de conducteur op de trein. Tijdens het controleproces komt de conducteur een reiziger tegen zonder geldig plaatsbewijs. Vanuit ReporterXL wordt automatisch het relevante registratieformulier geopend. De gegevens die al bekend zijn, zoals treinnummer en tijdstip, worden automatisch ingevuld. De gegevens die door de conducteur zijn vastgelegd worden automatisch naar het centrale systeem verstuurd en beschikbaar gesteld aan de procesmanager.

ReporterXL zorgt ervoor dat interne procedures worden nageleefd en helpt bij het nakomen van kwaliteitsafspraken met klanten. Maar bovenal zorgt ReporterXL ervoor dat papieren formulieren, die handmatig verwerkt worden, overbodig zijn.

 Belangrijkste functionaliteiten

  • Samenstellen van digitale formulieren
  • Verschillende invoermogelijkheden (meerkeuze, checklist, ranking, commentaar, foto’s QR codes, geluid OCR en meer);
  • Publiceren van vragenlijsten aan medewerkers in de buitendienst
  • Webportaal waarin gegevens worden verzameld
  • Export van registraties naar excel
  • Eenvoudig koppelbaar met backoffice systemen

Let's connect