Blog

« Back to blog overview

Scaling Up

Scaling Up

2015 was een enerverend jaar voor EsperantoXL. De belangrijkste reden hiervoor is dat we zijn gestart met het werken volgens de Scaling Up methode van Verne Harnish. We hebben ervaren dat het een geweldige manier is om aan de groeiambities van ons mooie bedrijf te werken. Uitgangspunt van Scaling Up is de BHAG (Big Hairy Audacious Goal) waarbij we ons meer gaan richten op het ontwikkelen van producten samen met de markt. Op basis daarvan hebben we de doelen voor de komende 3 tot 5 jaar bepaald. Vervolgens hebben we deze vertaald naar doelen voor het komend jaar, om tenslotte concrete prioriteiten per kwartaal op te stellen. Deze kwartaalprioriteiten zorgen voor focus om samen met onze geweldige medewerkers onze doelstellingen te halen

Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? De belangrijkste les die we geleerd hebben is: “Delen is krijgen”. Wat bedoelen we hiermee? Dat begint elke week met onze Weekly StandUp. We staan dan met alle medewerkers bij het dashboard (fysiek of remote) waarbij we de resultaten van de voorgaande week delen en we kort de status van onze kwartaalprioriteiten bespreken. Tijdens deze meeting staan we ook even stil bij onze persoonlijke KPI’s. Doordat we zoveel informatie delen hebben we bereikt dat iedereen erg betrokken is bij ons bedrijf en komen er ook elke week weer nieuwe ideeën om onszelf verder te verbeteren. En bovendien wordt er ook duidelijk waarmee we elkaar kunnen helpen.

We hebben gemerkt dat deze openheid door iedereen enorm wordt gewaardeerd. Het beste bewijs hiervan is dat ons medewerker happiness cijfer is gestegen van een 7 naar een 9 aan het eind van het jaar. En dit is iets waar we erg trots op zijn, want dit prettige gevoel nemen onze mensen ook mee naar onze klanten.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on LinkedInEmail to someone