De wereld is onderhevig aan verandering. Dit heeft impact op burgers, ondernemingen en ook op de overheid. Om mee te gaan in deze verandering, is ontwikkeling en digitalisering vereist. Zo ook voor nationale en regionale overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies. Bij hen is er daarnaast de wens om een optimale dienstverlening te realiseren richting burgers, de behoefte aan efficiënte en effectieve processen en zelfsturende teams die het maximale uit zichzelf halen. De sleutel tot de oplossing ligt vaak in een verdere digitalisering van de processen.

EsperantoXL en Be Informed hebben de handen ineengeslagen om samen een bijdrage te kunnen leveren aan de invulling van deze behoeften van overheidsinstanties.

EsperantoXL

EsperantoXL richt zich sinds 2002 op het ontwikkelen van slimme softwareoplossingen. Door processen te vereenvoudigen brengen zij snelheid in organisaties. EsperantoXL bouwt innovatieve applicaties die operationele processen van klanten optimaliseren, zij integreren deze naadloos in bestaande IT-omgevingen en nemen de eindverantwoordelijkheid voor een continue beschikbaarheid. Het team bestaat uit technische bedrijfskundige experts, die kritisch kijken hoe oplossingen echt toegevoegde waarde bieden voordat wordt gestart met implementeren.

“Wij vinden het ongelofelijk gaaf om samen met onze klanten te kijken naar hoe we hen beter kunnen maken. Wij zijn de brug tussen de dromen en doelstellingen van de klant en de ongekende mogelijkheden die digitalisering met zich mee brengt. De dromen van morgen, vandaag gerealiseerd.”
Ewoud Stuurman – EsperantoXL

Hoe EsperantoXL dit doet?

EsperantoXL vindt het belangrijk om geen radicale, zenuwslopende en kostbare ICT-oplossingen te bouwen die zo strak zijn gebouwd dat later bijsturen onmogelijk wordt. De klant centraal stellen vormt de basis om snel te kunnen schakelen, dit is mogelijk door een praktische en ondernemende instelling.
“Wij zoeken daadwerkelijk de strategische samenwerking met onze klanten en gaan niet voor de quick win, maar voor een lange termijn samenwerking. Wij helpen jou bij de realisatie van de strategie.”
Ewoud Stuurman – EsperantoXL

Samenwerking EsperantoXL en Be Informed

“Het platform van Be Informed sluit perfect aan bij onze manier van werken. Met Be Informed kunnen wij, binnen aanzienlijk kortere tijd, slimme oplossingen maken op een eenvoudige en wendbare manier, met direct zichtbare resultaten. Oplossingen gemaakt voor de specifieke situatie van de klant. Doordat Be Informed complementair is aan het hetgeen wij reeds kunnen, kunnen wij onze klanten een nog betere dienstverlening bieden. Het is de ideale uitbreiding van ons partner ecosysteem.”
Ewoud Stuurman – EsperantoXL

Martijn Steffers van Be Informed vult aan: “Onze oplossingen zijn de start van digitale ontwikkeling. Samen met EsperantoXL kunnen wij van toegevoegde waarde zijn voor onze klanten. Door de krachten te bundelen zijn wij in staat in te spelen op de behoeften die wij zien en ervoor te zorgen dat zowel nationale als regionale overheidsinstanties geholpen worden met de zeer gewenste maar ook hoognodige digitale ontwikkeling.”

De Be Informed technologie is voortgekomen uit gezamenlijk onderzoek met de Universiteit van Amsterdam in 2003. Er werd onderzoek gedaan naar het automatiseren van de consequenties van wetgeving. Dit heeft in 2006 geresulteerd in de ontwikkeling van het Be Informed Platform.

Het unieke vermogen van het platform om wettelijk gedefinieerde diensten te automatiseren heeft geleid tot grote successen bij een aantal kerndiensten binnen zowel de Nederlandse overheid als andere overheden wereldwijd.

Dit unieke vermogen is sindsdien verder doorontwikkeld en inmiddels toepasbaar in verschillende domeinen. Elke organisatie heeft te maken met terugkerende processen die handmatig worden uitgevoerd. Daar komt vaak een bepaalde mate van complexiteit bij kijken. Veranderende wet en regelgeving, bedrijfsbeleid, wisselende verzoeken van klanten, verouderde IT-applicaties, ingewikkelde beslisbomen; allemaal redenen die doen vermoeden dat dit werk gedaan moet worden door een mens. Echter, taken moeten worden herhaald, van begin tot eind, dezelfde route volgend om elke keer hetzelfde resultaat te realiseren. Daarbij rekening houden met alle uitzondering die voorkomen, de kans op fouten, inconsistentie, inefficiëntie en daardoor een verminderde focus op de eindklant. Een kleine verandering in de beslis structuur heeft een directe impact op het gehele proces.

Uiteindelijk zijn mensen niet altijd in staat om regels consequent toe te passen, computers zijn dat wel. Aan de andere kant zijn mensen creatief en kunnen zij nieuwe dingen bedenken, computers kunnen dat niet. Met het Be Informed platform kan iedereen doen waar hij goed in is en daarin excelleren.

Use cases


EsperantoXL en de gemeente Utrecht

De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) van de Gemeente Utrecht maakte gebruik van een Facility Management Systeem. Deze voldeed echter niet aan de wensen. De hulp van EsperantoXL werd ingeschakeld voor de bouw van een nieuw systeem in de vorm van een serviceportaal.
Lees meer >


EsperantoXL en ING

In 2008 is EsperantoXL gevraagd of er een oplossing beschikbaar was of gemaakt kon worden voor de migratie van klanten van ING en Postbank naar de nieuwe bank. De klanten moesten via de ‘voorkant’ worden opgevoerd i.v.m. de verschillende business rules die in de applicatie zaten. In 2008 werd dit nog screenscraping genoemd maar tegenwoordig heet dit RPA. EsperantoXL heeft vervolgens op basis van Opalis/System Center Orchestrator een eigen RPA tooling gebouwd. Deze wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gebruikt. Dit project was een succes en dat maakte dat EsperantoXL door ING werd gevraagd om dit ook te realiseren voor het dagelijkse bankproces. Hierbij moet men denken aan processen zoals Pas vervangen, Rekening openen, Vertegenwoordigers en Gemachtigden etc. Op het hoogtepunt had EsperantoXL 100 robots draaien die autonoom werden aangestuurd door 1 robot. Elke robot was in staat om verschillende processen uit te voeren. Tot en met vandaag zijn er nog steeds een aantal processen die gebruik maken van deze oplossing. Iets om trots op te zijn!


Be Informed en OLO (Omgevingsloket online)

Het Omgevingsloket online (Olo) is een landelijk dekkende applicatie waarmee omgevings-vergunningen (Wabo, Waterwet) via het internet aangevraagd en behandeld kunnen worden. Olo draait op het Business Proces Platform van Be Informed.
Gebruik makend van Olo kunnen burgers en bedrijven eenvoudig checken of zij vergunning-plichtig zijn. Indien nodig kunnen zij met Olo digitaal vergunningen aanvragen en/of meldingen doen. Het bevoegd gezag (gemeenten, provincies, waterschappen) en hun adviseurs (zoals omgevingsdiensten, milieudiensten en brandweer) gebruiken Olo om de vergunningaanvragen en de meldingen te behandelen (beoordelen en beschikken).

Olo biedt verschillende mogelijkheden voor mail en berichtenverkeer. Olo is aangesloten op de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Tevens zijn koppelingen gerealiseerd met de Kamer van Koophandel en met DigiD (voor burgers) en E-herkenning (voor bedrijven).

Het loket is 7 dagen * 24 uur beschikbaar voor alle gebruikers. Sinds de introductie van Olo zijn ruim 2.000.000 digitale aanvragen ingediend en per jaar komen er zo´n 250.000 aanvragen bij. Er zijn maandelijks ongeveer 150.000 gebruikers, waarvan zo´n 50.000 uniek.

Olo reduceert de administratieve lasten van burgers en bedrijven tijdens het checken en aanvragen van vergunningen, de kosten hiervoor zijn in het eerste jaar met circa €96 miljoen gereduceerd en bovendien zorgt het ervoor dat de behandeling door de bevoegd gezagen op een efficiënte en effectieve wijze wordt ondersteund.


Be Informed en belastingdiensten

De belastingdiensten van Nederland, Peru, Curacao, St. Maarten, Aruba, Samoa, Groenland, Vanuatu, de Marshall-eilanden en Anguilla gebruiken portalen voor werknemers, belastingbetalers en agenten. Het Be Informed platform is gebruikt voor het bouwen van deze oplossing waarmee personen en belastingobjecten worden geregistreerd. Alle processen worden ondersteund: online invullen, belasting heffen, belastinginning, audits, onderzoeken, bezwaar en beroep, relatiemanagement en support. Tevens kan de externe communicatie via de portal gemanaged worden. Na het eerste jaar was de klanttevredenheid vergroot met 39%, na drie jaar is dit vergroot met 66%. In totaal is circa 105% meer belasting opgehaald.

Slimme oplossingen zijn de start van digitale ontwikkeling. EsperantoXL en Be Informed kunnen van toegevoegde waarde zijn voor u als overheidsinstantie.

Ook op zoek naar een passende oplossing? Bel ons.
030 6585 651

of stel een vraag hier