De Meern, 15 september 2020 – De samenwerking tussen EsperantoXL, gespecialiseerd in no-code en low-code development en het Belgische RoboRana leidde recent tot het ontstaan van RoboRana NL. Als Robotic Competence & Expertise Center zet RoboRana vanaf nu in op Intelligent Process Automation, een strategie waarbij meerdere geconnecteerde automatisatietechnologieën worden aangeboden in één toolbox. Zo verruimt RoboRana zijn focus die eerder enkel op Robotic Process Automation (RPA) gericht was. In Nederland en België ondersteunt RoboRana bedrijven bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten en het minimaliseren van kosten. Op die manier zien klanten hun productiviteit toenemen, stijgt hun efficiëntie en krijgen werknemers de kans om hun menselijke denkvermogen volledig aan te spreken.

Logo roborana

RoboRana NL is ontstaan uit de structurele samenwerking tussen RoboRana BE en EsperantoXL, dat in zijn huidige vorm blijft bestaan. Nu is RoboRana de eerste onderneming in zowel Nederland als België die inzet op een Intelligent Process Automation-strategie, terwijl het tot voor kort bedrijven enkel hielp bij het automatiseren van repetitieve, manuele taken met behulp van RPA. Na een sterke groei en succesvolle projecten bij onder andere KPN, Port of Antwerp en PGB Pensioendiensten merkten Mathias Fransen en Roel Hoeks, managing partners van respectievelijk RoboRana BE en RoboRana NL, dat de markt duidelijk klaar is voor een meer geïntegreerde aanpak op het vlak van automatisatie.

Een Intelligent Process Automation (IPA)-strategie is daarbij de weg vooruit die duidelijk verder gaat dan RPA alleen. IPA, wat initieel door Gartner als ‘hyperautomation’ werd gelanceerd, combineert verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën die worden samengebracht in één platform, de Digital Automation Toolbox. Roel Hoeks, managing partner van RoboRana NL: “De kracht van Intelligent Process Automation is vooral te vinden in een gecombineerde implementatie van verschillende automatisatietechnologieën. Zo kunnen we met de IPA-strategie organisaties niet alleen helpen om bedrijfsprocessen end-to-end te automatiseren, maar laten we ze ook genieten van een grotere efficiëntie, toegenomen productiviteit en bijgevolg een versterkte competitiviteit.”

Vier geconnecteerde pijlers


Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers die worden onderverdeeld in een intelligentieluik en een automatisatieluik. Tot het intelligentieluik behoren process insights en process intelligence. Process insights maken het pad vrij om opportuniteiten te ontdekken wat betreft automatisatie en optimalisatie, terwijl de pijler van process intelligence toelaat om betere bedrijfsbeslissingen te maken. Daarvoor combineert het de kracht van RPA en artificiële intelligentie (AI), met onder meer intelligent document processing, natural language processing en chatbots.

In het automatisatieluik van een IPA-strategie zit enerzijds RPA vervat, wat pure taakautomatisatie is, en anderzijds Business Process Management (BPM) om zwaardere en uitgebreidere processen te automatiseren. Noch RPA, noch BPM is nieuw, hoewel dat laatste nu opnieuw flexibeler is dankzij de omvorming tot low-code tools. Door verschillende automatisatietechnologieën te bundelen verlost een IPA-strategie werknemers van repetitieve en manuele taken en creëert het de ruimte om hun menselijke capaciteiten te benutten.

Toekomstbestendig


RoboRana biedt zijn Intelligent Process Automation-strategie aan op de enterprise-markt en aan overheden. “Aangezien de verschillende automatisatietechnologieën gebundeld zitten in de Digital Automation Toolbox, is het bijzonder eenvoudig om afhankelijk van de specifieke behoeften van de klant de best mogelijke automatisatie- en optimalisatie-oplossing te kiezen. Toolagnostisch werken is voor ons onlosmakelijk verbonden met een geïntegreerde aanpak bij end-to-end optimalisatie. Bovendien zijn we zo ook klaar voor de toekomst want bestaande RPA-tools zullen op termijn eveneens evolueren naar een platform dat alle technologieën samenbrengt”, besluit Roel Hoeks.

Over RoboRana


RoboRana is een snelgroeiende en innovatieve Belgische start-up die werd opgericht in 2017 als onderdeel van de Cronos Groep. Ondertussen is het 37-koppige team actief in België en Nederland, met kantoren in Antwerpen, Gent, Leuven en De Meern (Nederland). RoboRana wil organisaties helpen bij het transformeren van data-intensieve bedrijfsprocessen, het verminderen van handmatig werk en fouten, het minimaliseren van kosten en het verbeteren van de klantervaring. Daarbij focust het op een Intelligent Process Automation (IPA)-strategie die verschillende geconnecteerde automatisatietechnologieën samenbrengt in één platform.

Een IPA-strategie stoelt op vier geconnecteerde pijlers: process insights, process intelligence, robotic process automation (RPA) en business process management (BPM). Process insights en process intelligence behoren tot het intelligence-luik waarbij er enerzijds de ontdekking is van opportuniteiten op vlak van automatisatie en optimalisatie en anderzijds de mogelijkheid ontstaat om betere bedrijfsbeslissingen te nemen dankzij de gecombineerde kracht van RPA en AI-skills. RPA en BPM behoren tot het automation-luik waarin RPA pure taakautomatisatie is en BPM zwaardere, uitgebreidere processen automatiseert.

Gereputeerde bedrijven zoals VDAB, Acerta, Port of Antwerp, Sibelga, FOD Financiën en de Europese Commissie maken vandaag reeds gebruik van de kennis en kunde van RoboRana.

Voor meer informatie: https://roborana.com

FAQs


Wat is een low-code applicatieplatform?

Een low-code applicatieplatform is een platform voor softwareontwikkeling waarbij programmeurs op een visuele manier applicaties modelleren. Ze modelleren applicaties op een visuele manier, waarbij ze weinig tot geen code hoeven te schrijven.

Wat is low-code programmeren?

Low-code programmeren betekent dat je applicaties op een visuele manier modelleert. Je hoeft daarbij weinig tot geen code te schrijven.

Wat betekent low-code?

Low-code is een vorm van Rapid Application Development. Low-code is softwareontwikkeling waarbij programmeurs op een visuele manier applicaties modelleren. Ze modelleren applicaties op een visuele manier, waarbij ze weinig tot geen code hoeven te schrijven.

Roel Hoeks

Roel Hoeks

Managing Director

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.
Wij kunnen je er meer over vertellen.

Alle Blog