De grote uitdaging voor bedrijven is onderscheidend van de concurrentie te blijven. Zeker in snel veranderende markten moeten ondernemers zich regelmatig afvragen welke toegevoegde waarde ze aan de klant bieden. In deze blog staat het duurzaam maken van je kritische bedrijfsapplicaties centraal en de rol die low-code daarbij kan spelen.

Innovatie cruciaal


Voortdurende innovatie vormt de sleutel tot succes; een beter product of net dat beetje meer dienstverlening. Om dat te bereiken zijn unieke bedrijfsprocessen nodig. Daar hoort software bij die deze operaties kan ondersteunen.

Is je software flexibel


Als je werkwijze verandert, moet de IT-basis daarin kunnen meegaan. Te vaak zie ik in de praktijk hoe een te starre IT de innovatie belemmert. De software kan niet meebewegen met de gewenste aanpassingen in het bedrijf, laat staan dat sprake is van een naadloze aansluiting.

Digitale transformatie: vroeg of laat kom je voor de vraag te staan of de software in je bedrijf de veranderingen kan bijbenen. De ene soort software kan dat beter dan de andere. Je kunt kiezen tussen standaardpakketten, standaardsoftware aangevuld met maatwerk en louter maatwerk.

Vervanging van legacy


Die laatste twee opties komen steeds nadrukkelijker in beeld naarmate ondernemers meer de beperkingen van standaardsoftware gaan ervaren. EsperantoXL richt zich samen met Thinkwise op de vervanging van legacy-systemen door maatwerk, al dan niet in combinatie met standaard-oplossingen. Ook helpen we klanten die niet of weinig hebben geautomatiseerd en snel software willen hebben waarmee ze hun bijzondere bedrijfsprocessen kunnen ondersteunen.

Nadelen van standaard-software


Veel ondernemers vragen me waarom standaardpakketten niet altijd de beste oplossing zijn. Die zijn immers meteen beschikbaar. Alles is al ontwikkeld en direct inzetbaar. Abonnementen op zo’n pakketten garanderen je dat je altijd de laatste versie hebt. Dat klopt. Maar vaak betekent zo’n op een abonnement gebaseerd model dat je ook betaalt voor functies die je niet nodig hebt.

Bovendien heb je te maken met de ‘grillen’ van de leverancier. Als die besluit het pakket in een richting te stuwen waar je niet op zit te wachten, dan zit je met de gebakken peren. Een nog veel groter bezwaar zijn de beperkte mogelijkheden tot aanpassingen. Je moet werken binnen de functionaliteiten die het standaardpakket biedt. Wil je ook in de toekomst een voorsprong op de concurrentie houden dan is het zaak je af te vragen of standaard-software wel de beste keuze is.

Core business


Nu zul je zeggen dat veel bedrijven op standaardpakketten draaien. Dat is inderdaad prima voor de uitvoering van algemene bedrijfsfuncties zoals de facturering, administratie en personeelszaken. Een unieke salarisadministratie, nee dat is bepaald niet iets waarop je je wilt onderscheiden (behalve als je een salariskantoor bent). Maar anders is het gesteld met bedrijfsprocessen die essentieel zijn voor het succes van je onderneming. Vaak zal dat de inrichting van de productie zijn of de extra service die je klanten zo op prijs stellen.

Zeker in de maakindustrie kan je op den duur alleen overleven met een unieke propositie. Denk bijvoorbeeld aan een machine die zijn tijd ver vooruit is of een uitgekiend productieproces dat je in staat stelt om veel scherpere prijzen te hanteren.

Concurrerend blijven


De FME, de federatie van techbedrijven in de maakindustrie, constateerde onlangs dat de branche wat dat betreft achterblijft. In de afgelopen tien jaar is het aandeel van Europa in de wereldwijde industrie afgenomen van 25% naar 16%. Fors en structureel investeren in innovatie en verduurzaming is de enige manier waarop Nederlandse maakbedrijven mee kunnen blijven doen in de wereld, aldus de FME.

Maatwerk


Het is zeer de vraag of die standaardpakketten die technische progressie kunnen volgen. Ga er maar van uit dat er een moment komt dat zo’n standaardpakket een blok aan je been wordt.

Een optie is standaard-pakketten aan te vullen met maatwerk. Je ziet vaak zulke combinaties. Dat kan een tijdje bevredigende resultaten opleveren totdat er een moment komt dat geen aanpassingen meer mogelijk zijn. De rek is er dan uit. Anders gezegd: de flexibiliteit is dan nihil en je wendbaarheid als bedrijf wordt ernstig ingeperkt.

Problemen met ERP


Leveranciers van bijvoorbeeld ERP kunnen met upgrades van hun kernsysteem komen die niet passen bij het maatwerk waardoor je bedrijf onderscheidende producten of diensten kan aanbieden. Als standaard-pakketten en maatwerk niet meer op elkaar aansluiten, is er werk aan de winkel.

Ook dwingen sommige leveranciers hun klanten min of meer tot een migratie naar de cloud. In plaats van ‘cloud first’ wordt het bij hen ‘cloud only’. De klanten die on-premise willen blijven met servers op hun eigen turf, hoeven daarbij niet meer op grote innovaties te rekenen. De leverancier beperkt zich voortaan tot de hoogst noodzakelijke kleine updates. Alle mooie vernieuwingen blijven voorbehouden aan klanten die overgaan naar de cloud.

SAP


Zo ben je uiteindelijk altijd afhankelijk van de koers die de pakketleverancier inslaat. We hebben hier de afgelopen tijd tal van voorbeelden van gezien. SAP, Europa’s grootste softwareleverancier, heeft het hierom aan de stok gekregen met hun eigen gebruikersvereniging. On-premise gebruikers van de ERP-software SAP HANA/4 kwamen van een koude kermis thuis toen SAP vorig jaar juli aankondigde grote nieuwe functionaliteiten voortaan alleen in de cloud beschikbaar te stellen.

De grote Duitstalige SAP-gebruikersgroep DSAG was woest. Veel leden voelden niets voor een overstap, zeker als net grote investeringen waren gedaan in aanvullende maatwerk-software. De DSAG vroeg zijn leden begin dit jaar naar hun mening over SAP's HANA/4-cloudstrategie. Slechts 13 procent van de gebruikers was hier positief over, waarvan niet meer dan 1 procent zeer positief. 31 procent was negatief en 17 procent zelfs zeer negatief. 32 procent was neutraal, terwijl 7 procent zich van een reactie onthield. ik vermeld deze uitslag in details omdat het aangeeft hoe slecht zo’n koerswijziging kan uitpakken. SAP heeft sindsdien wat financiële goedmakertjes beloofd, maar dat heeft de kou niet uit de lucht gehaald.

Dynamics NAV


Minder geruchtmakend maar ook niet zonder problemen is de migratie van het ERP-systeem Microsoft Dynamics NAV naar het modernere Microsoft Business Central. Zo’n overgang kan verschillende uitdagingen met zich mee brengen. Denk bijvoorbeeld aan het overbrengen van gegevens van het ene systeem naar het andere. Dat kan complex zijn. Als de bestaande Dynamics-implementatie sterk is aangepast, kunnen er compatibiliteitsproblemen ontstaan met Business Central.

ECI


Nog een voorbeeld: in 2019 nam ECI Software Solutions in Nederland de Trivest Software Group over, met onderdelen als Ridder Data Systems en Trimergo. De integratie van beide systemen kan complex zijn. Hetzelfde geldt voor het verplaatsen van gegevens van het ene systeem naar het andere. Als bedrijfsprocessen specifieke aanpassingen of maatwerkoplossingen vereisen, kan dit ook hier extra complexiteit met zich meebrengen.

Renaissance van maatwerk


Wil je er zeker van zijn dat je software-basis altijd kan meebewegen met de gewenste veranderingen in producten en diensten, dan is maatwerk de oplossing. Vroeger was maatwerk-software vaak duurder vanwege de ontwikkelkosten. Ook het ontwikkelingsproces kon lang duren. De komst van low code en no code platforms heeft dit allemaal veranderd.

Wat dat betreft heeft maatwerk een Renaissance doorgemaakt. Gebruik van deze ontwikkeltools leidt tot meer efficiëntie, een kortere opleveringstijd en lagere kosten. Met gebruikmaking van deze platforms is die software steeds passend te maken zonder dat je alles opnieuw moet bouwen. Moderne ontwikkeltools zijn inmiddels ook geschikt voor de bouw van grotere kernsystemen die het hart van je bedrijf vormen.

Thinkwise


We werken nauw samen met Thinkwise, een low code software-ontwikkelplatform van Nederlandse afkomst. Thinkwise deed veel ervaring op met het vervangen van legacy-software. Inmiddels hebben ze de ERP-core systemen gemoderniseerd van 42 fabrieken van het industriële conglomeraat VDL, onder meer toeleverancier van ASML. Vorig jaar gaf Thinkwise ons de National Partner of the Year Award. Samen zien we enorm veel mogelijkheden de (maak)industrie en bedrijven uit andere sectoren aan duurzame kritische business applicaties te helpen waarmee deze zich blijvend kunnen onderscheiden.

Heeft je bedrijf behoefte aan meer flexibiliteit of vrees je op den duur met je legacy vast te lopen? Ik nodig je uit voor een oriënterend gesprek.

Links:

EsperantoXL wint Thinkwise National Partner of the Year Award 2023! - EsperantoXL

Low code software versnelt digitalisering maakindustrie - EsperantoXL

Waarvoor is low-code platform Thinkwise geschikt?

In deze whitepaper maak je kennis met low-code softwareontwikkeling in het algemeen en met Thinkwise in het bijzonder.

Lees meer
Alle Blog