No-code/low-code wint nog steeds aan populariteit. Iedereen heeft waarschijnlijk wel gehoord van OutSystems, Mendix, ServiceNow, Salesforce en Appian. Die leveranciers bieden full-stack platformen die het totale pakket bevatten. Dit betekent dat data-opslag, business/process logica en front-end allemaal ondersteund worden vanuit één platform.

Daarnaast zie je steeds meer platformen die zich primair toeleggen op één van deze onderdelen. Een voorbeeld is hiervan is Xano. Dit no-code ontwikkelplatform biedt een snelle manier om een schaalbare backend te bouwen die web- en mobiele applicaties toegang geeft tot de data.


Deze krachtige Backend-as-a-Service (BaaS) dien je te combineren met een aparte front-end. Verder kun je koppelingen maken met externe bronnen en zelf alle benodigde business logica inrichten. De gegevens zijn standaard beschikbaar via een automatisch gegenereerde en gedocumenteerde API laag.

Low-code of no-code als backend oplossing


Voor die ‘voorkanten’, de presentatielagen (front-ends), heb je altijd een ander ontwikkelplatform nodig. Dan zijn er meerdere mogelijkheden. Samen vormen ze een volledige basis voor de ontwikkeling van apps. Deze ‘best of breed’ aanpak wint steeds meer terrein. Voordeel ten opzichte van een geïntegreerd no-code platform is dat je dan wendbaarder bent en ook een krachtiger database en een pixel perfect gebruikersinterface kunt krijgen.

Vroeger koos je bijna altijd één platform voor de ontwikkeling van front-end, middleware en back-end. Ook nu wordt nog vaak voor full-stack gekozen. Wel is een trend gaande waarbij wordt gekozen voor verschillende toolsets in de vorm van een no-code stack of no-code systeemarchitectuur. Wij als EsperantoXL zien hier de voordelen van in en zijn erg enthousiast over het Backend-as-a-Service platform Xano.

En niet zonder reden. Want hun tools hebben zichzelf snel bewezen. Door de sterke punten van gespecialiseerde aanbieders te combineren kan een mooie ontwikkel-basis ontstaan. Full-stack-platformen zijn aantrekkelijk omdat je alles op een plek voorhanden hebt, maar dit kan wel ten koste gaan van de flexibiliteit en in enkele gevallen ook de performance van de applicatie.

De voordelen van een multi-no-code stack


Belangrijke voordelen van een multi-no-code-stack boven een architectuur op basis van één full stack platform zijn de grote flexibiliteit en wendbaarheid. Als een gebruiker na verloop van tijd om welke reden dan ook niet tevreden is over een front-end, kan deze met behoud van de back-end gemakkelijk worden gewisseld. Het is niet nodig de hele applicatie opnieuw te bouwen.

Een losse database als Xano presteert vaak beter. Het systeem kan grote aantallen transacties aan. De snelheid is een enorm pluspunt. Deze database is daarnaast flexibel. Met API’s kan je gegevens uit andere apps importeren. Vervolgens zijn die data gemakkelijk bruikbaar te maken voor een bepaald doel. Die API’s kunnen vrij gemakkelijk worden gemaakt zonder dat daar heel veel gespecialiseerde kennis voor nodig is.

Het is niet per definitie zo dat het aanpassen bij een combinatie van back-end en front-end van verschillende leveranciers lastiger is. Bij full-stack moet je ook vaak op meerdere plekken aanpassingen doen. Denk aan de interface, logic of database. De functionaliteiten om fouten op te sporen werken bij o.a. Xano en Weweb (aparte nocode tools) juist beter dan in een full-stack platform. Je ziet namelijk direct waar de fout zit. Bij fullstack is dat vaak ambigu.

Veiligheid


Ook de security, een belangrijk punt, is in orde. De data staan op een beveiligde infrastructuur die voldoet aan normen als ISO 27001, ISO 9001, Hippa, de privacywetgeving en SOC 2 Type (2 strikte procedures voor informatiebeveiliging en privacy-waarborgen). Je kunt Xano in de cloud gebruiken vanuit Europese locaties. Het is zelfs mogelijk om Xano on-premise in te zetten.

De technische drempel is bij Xano relatief hoog. Je moet kennis hebben van datamodelleren, weten wat API's zijn, weten hoe je de veiligheid goed instelt en proces-analytisch kunnen denken. Werk je met Weweb als front-end dan moet je basiskennis of enige feeling hebben met UI/UX en CSS. Je hoeft de CSS niet te coderen, maar middels een soort van formulier moet je wel de CSS instellen. Als je niet weet hoe de principes van CSS werken dan wordt het uitdaging.

Prijstechnisch kan Xano interessant zijn. De huidige licentiestructuur is aantrekkelijk. De initiële kosten zijn laag. Je kunt hiermee beginnen zonder aan een duur contract te zijn gebonden. Gaandeweg kan je opschalen. Je betaalt dus meer naar wat je in de praktijk gebruikt.

Kosten


Marktonderzoeker Gartner noemde prijzen onlangs een gevoelig punt. Leveranciers zoals Microsoft en ServiceNow hebben volgens Gartner complexere licentiestructuren. Bepaalde functionaliteiten kunnen buiten de standaard licentie vallen. Daarvoor zijn dan weer extra licenties nodig. Ook is het van belang er scherp te zijn op licenties die gebaseerd zijn op het aantal gebruikers. Met name bij Appian, Mendix, Microsoft en ServiceNow kunnen de facturen voor verrassingen zorgen. Bij Microsoft is de prijsstructuur complex. Voor toegang tot interne gegevensbronnen en bepaalde governance-functionaliteiten kunnen extra licenties nodig zijn. Ook ServiceNow wordt een hoge complexiteit verweten. Salesforce vereist voor belangrijke elementen zoals de Apex debugger aanvullende licenties, zo waarschuwt Gartner.

Xano kent ook een snelgroeiende community die veel kennis met elkaar deelt. Veel kleinere en middelgrote bedrijven werken inmiddels met Xano. Onlangs introduceerde de Vlaamse overheid op basis van Xano en Weweb een online portaal om de toegankelijkheid van café’s en restaurants in kaart te te brengen. Zo'n 600.000 Vlamingen met een beperking kunnen zo op voorhand bekijken welke horecagelegenheden aangepaste voorzieningen hebben. Het kostte slechts twee maanden om dit portaal te realiseren.

Klanten waarderen de grotere flexibiliteit, prestaties en snelle oplevering van apps die met Xano zijn gemaakt; een reden dat we deze technologie zijn gaan omarmen.

Alle Blog